Gruźlica

Gruźlica

GRUŹLICA jest zakaźną, bakteryjną chorobą wielonarządową, najczęściej atakującą płuca, przebiegającą w większości przypadków przewlekle. Nazwa gruźlica wywodzi się od zmiany anatomopatologicznej -gruzełka gruźliczego- tuberculum – wywoływanej przez tę chorobę, która była uważana za charakterystyczną dla gruźlicy. Prątek gruźlicy jest czynnikiem wywołującym chorobę. Samo zakażenie prątkiem nie jest jednak warunkiem wystarczającym do wywołania choroby. Przedostaniu się […]

Continue Reading »

Salmonella

Salmonella

Salmonella Pod pojęciem salmonelozy rozumiemy zachorowanie wywołane przez pałeczki Salmonella tzw. zwierzęcego pochodzenia, tj. przez pałeczki Salmonella z wyłączeniem S. typhi oraz S. paratyphi A, B, C. Salmonella jest przyczynom wielu schorzeń. Wyróżniamy tu dwie grupy schorzeń: zatrucia pokarmowe, stanowiące najczęstszą postać zakażenia; zakażenia poza zatruciami pokarmowymi w postaci stanów zapalnych lub zakażenia uogólnionego. Zakażenie […]

Continue Reading »

Włosień kręty

Włosień kręty

Trichindla spiralis  — Włosień kręty Jest to mały nicień występujący na całym świecie, często ogniskowo u licznych gatunków żywicieli, jak: świnia, dzik, pies, wilk, lis rudy, lis polarny, kojot, jenot, jeż, jeżozwierz, kret, foka, mors, kot, szczur, mysz, tchórz, kuna, łasica, norka, borsuk, gronostaj, świstak, niedźwiedzie – brunatny i biały oraz człowiek. Doświadczalnie można zarazić […]

Continue Reading »

Naturalna mikroflora organizmu

Naturalna mikroflora organizmu

BIOCENOZA NATURALNA ORGANIZMU Po urodzeniu organizm dziecka jest szybko zasiedlany przez drobnoustroje znajdujące się w jego środowisku. Drobnoustroje te najczęściej pochodzą od matki lub personelu pielęgnującego i tworzą w organizmie tzw. biocenozę albo normalną florę organizmu. Biocenozą nazywamy zbiór mikroorganizmów w organizmie, utrzymujących się (ilościowo i jakościowo) w stanie korzystnej równowagi biologicznej. Układ biocenotyczny warunkowany […]

Continue Reading »

Gronkowiec złocisty

Gronkowiec złocisty

Rodzaj Staphylococcus W obrębie rodzaju Staphylococcus wyróżnia się trzy gatunki: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis i Staphylococcus saprophyticus i jedną grupę o nie ustalonej przynależności. Podstawą podziału są właściwości chorobotwórcze, biochemiczne oraz skład ściany komórkowej i inne cechy. Gronkowce należą do najbardziej rozpowszechnionych drobnoustrojów w przyrodzie. Najczęściej występują na skórze i błonach śluzowych ludzi i zwierząt. […]

Continue Reading »

Jak Się Przenoszą Pasożyty

Jak Się Przenoszą Pasożyty

Jaką drogą  przenoszą się pasożyty? Pasożyty mogą być nabywane przez bliski kontakt osobisty lub, tak jak ma to zazwyczaj miejsce w przypadku zainfekowana wody lub żywności. Pasożyty mogą również przejść do ludzkiego organizmu poprzez wdychanie zanieczyszczonego powietrza. Niektóre jaja pasożytów są tak malutkie, że mogą być wprowadzanie do organizmu człowieka poprzez membrany na skórze. Oto […]

Continue Reading »

Bruzdogłowiec Szeroki

Bruzdogłowiec Szeroki

BRUZDOGŁOWIEC SZEROKI (Diphyllobothrium latum) Bruzdogłowiec  w postaci dojrzałej jest pasożytem jelita cienkiego człowieka i ponad 30 gatunków ssaków, które mogą odżywiać się surowymi rybami. Są to m.in. niedźwiedź, foka, lis, pies, świnia. Rozmieszczenie geograficzne ogranicza się do rejonów podbiegunowych oraz krajów klimatu umiarkowanego, głównie półkuli północnej i ma charakter ogniskowy, koncentrując się wokół niektórych większych […]

Continue Reading »

Tasiemiec Karłowaty

Tasiemiec Karłowaty

Tasiemiec karłowaty (Hymenolepis nana) Tasiemiec karłowaty należy do gatunków o zasięgu kosmopolitycznym. Pasożytuje w jelicie cienkim u ludzi i gryzoni. Częstość jego występowania jest jednak zdecydowanie większa w krajach o klimacie ciepłym: basen Morza Śródziemnego i Morza Czarnego, Azja południowo-wschodnia, Ameryka Środkowa, południowe krainy Ameryki Północnej i północne Ameryki Południowej. Ekstensywność inwazji osób dorosłych sięga […]

Continue Reading »

Tasiemiec Nieuzbrojony

Tasiemiec Nieuzbrojony

TASIEMIEC NIEUZBROJONY (Taenia saginata) Tasiemiec nieuzbrojony należy do pasożytów wąsko wyspecjalizowanych w wyborze żywiciela ostatecznego, którym może być tylko człowiek, niemal wszędzie tam na kuli ziemskiej, gdzie hołduje się zwyczajowi spożywania na surowo mięsa wołowego. Szczególnie wysoki, bo przekraczający 10 odsetek osób zarażonych tasiemcem notuje się w krajach centralnej i wschodniej Afryki (np. Zair, Etiopia, […]

Continue Reading »

Tasiemiec Uzbrojony

Tasiemiec Uzbrojony

TASIEMIEC UZBROJONY (Taenia solium) Tasiemiec uzbrojony jest pasożytem kosmopolitycznym występującym na całym świecie w jelicie cienkim człowieka głównie w krajach o niskim stopniu higieny, gdzie krążenie tego płazińca odbywa się w kręgu: człowiek jako główny żywiciel ostateczny i świnia jako główny żywiciel pośredni. Człowiek może też być poronnym (z punktu widzenia możliwości zaniknięcia cyklu życiowego […]

Continue Reading »