Glista Ludzka Cykl Rozwojowy – Zwalczanie


 • za pośrednictwem środowiska zewnętrznego (gleba, woda)
 • spożywając surowe warzywa i owoce z ogrodów nawożonych odchodami ludzkimi
 • dzieci w czasie zabawy
 • dorośli przy pracach w polu i ogrodzie

OBJAWYU części osób zarażonych glistą ludzką występują:

MOŻLIWE POWIKŁANIA

 • wzmożona pobudliwość nerwowa
 • bóle brzucha i wymioty
 • zmiany skórne – świąd skóry, pokrzywki, wypryski
 • zapalenie spojówek
 • napady astmy oskrzelowej
 • z czasem może dojść do zahamowania wzrostu i niedoboru masy ciała

ROZPOZNANIE GLISTNICY

W glistnicy wyróżnia się trzy odrębne zespoły patogenetyczne, związane z:

PROFILAKTYKA I ZAPOBIEGANIE

 • przestrzegając podstawowych zasad higieny osobistej i żywienia
 • myjąc jarzyny i owoce przeznaczone do spożycia
 • unikając używania niekompostowego kału ludzkiego do nawożenia ogródków, zwłaszcza tych, w których uprawia się truskawki i sałatę. Ogródki już zanieczyszczone inwazyjnymi jajami glisty należy przeznaczyć na kilka lat pod uprawę roślin okopowych.
 • poprzez picie przegotowanej wody
 • uczulając dzieci aby myły ręce przed jedzeniem, zwłaszcza po każdej zabawie z rówieśnikami oraz po skorzystaniu z toalety

Leave a Reply