Błonica

W zależności od umiejscowienia rozróżnia się błonicę:

OBJAWY

CO JEST PRZYCZYNĄ CHOROBY?

JAK MOŻNA SIĘ ZAKAZIĆ?

ŹRÓDŁO ZAKAŻENIA

Objawy błonicy nosa:

Objawy błonicy krtani:

PROFILAKTYKA I ZAPOBIEGANIE

Leave a Reply