CHOROBY BAKTERYJNE

Paciorkowce

Paciorkowce

Paciorkowce grupy A Do najczęstszych zakażeń wywoływanych przez paciorkowce grupy A (ang. group A Streptococcus, GAS) jest: ostre zapalenie gardła i migdałków (angina). U niektórych osób, szczególnie u nieleczonych pacjentów, mogą się rozwinąć powikłania ropne, takie jak zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok obocznych nosa, zapalenie okołomigdałkowe i ropnie zamigdałkowe oraz ropne zapalenie szyjnych węzłów chłonnych. […]

Continue Reading »

Tularemia

Tularemia

Jest to choroba zakaźna, głównie dziko żyjących gryzoni, rzadziej zwierząt domowych, zaraźliwa dla człowieka przy bezpośrednim kontakcie z chorymi zwierzętami lub ich wydalinami. Charakteryzuje się powstawaniem zmiany pierwotnej w miejscu wprowadzenia zarazka i zajęciem najbliższych węzłów chłonnych. W ciężkich zakażeniach przebiega jako posocznica. Czynnikiem wywołującym chorobę jest pałeczka Gram-ujemna Fiancisella tularensis, która nie wytwarza zarodników […]

Continue Reading »

Legioneloza

Legioneloza

Legioneloza jest ostrą chorobą zakaźną wywołaną przez pałeczki Legionella. W klasycznej postaci choroba przebiega z zapaleniem płuc i objawami ogólno- ustrojowymi, albo bez objawów płucnych, z wysoką gorączką, dreszczami, bólami głowy i mięśni. Postać płucna cechuje się znaczną śmiertelnością  10- 20%, natomiast przebieg bez zapalenia płuc jest pomyślny. Rodzina Legionellaceae wyróżnia 7 gatunków: L. pneumophila, […]

Continue Reading »

Krztusiec

Krztusiec

KRZTUSIEC – Pertussis Krztusiec to ostra choroba zakaźna, wywołana przez pałeczkę Boidetella pertussis, rzadziej występuje krztusiec rzekomy, wywołany przez pałeczkę Boidetella parapertussis. Chorują najczęściej dzieci, zaraźliwość jest wysoka, przebycie zakażenia daje trwałą odporność. Głównym objawem klinicznym jest męczący kaszel, o charakterze napadowym, utrzymujący się od kilku tygodni do kilku miesięcy. We krwi obwodowej stwierdza się […]

Continue Reading »

Bruceloza

Bruceloza

BRUCELOZA – Brucellosis Bruceloza to choroba odzwierzęca, charakteryzująca się polimorfizmem objawów i zmian narządowych. Przebieg choroby może być ostry, podostry lufo przewlekły. W Polsce ma charakter choroby prawie wyłącznie zawodowej i dotyczy przede wszystkim personelu służby weterynaryjnej, osób zatrudnionych przy hodowli i obsłudze bydła oraz pracowników zakładów mięsnych. Czynnikiem etiologicznym brucelozy jest jeden z trzech […]

Continue Reading »

Posocznica noworodków

Posocznica noworodków

  POSOCZNICA NOWORODKÓW – Sepsis neonatorum Posocznica noworodków to choroba bakteryjna występująca w pierwszych 30 dniach życia niemowląt, u których dochodzi pierwotnie do zakażenia krwi i często opon mózgowych. Definicja ta nie obejmuje prostych bakteriemii ani posocznic powstałych wtórnie w wyniku ciężkich biegunek, zabiegów chirurgicznych i rozległych zmian na skórze, jak również stanów zakażenia krwi […]

Continue Reading »

Rzeżączka

Rzeżączka

RZEŻĄCZKA Gonorrhoea Jest to choroba bakteryjna, która przebiega najczęściej jako zakażenie miejscowe i dotyczy dolnych odcinków dróg moczowo-płciowych. W niekorzystnych dla ustroju warunkach może stać   się  zakażeniem  uogólnionym  i  powodować  poważne  powikłania. U małych dziewczynek zakażenie rzeżączką przebiega jako zapalenie sromu i pochwy. Zakażenie rzeżączką oprócz zajęcia cewki wywołuje zapalenie sromu i pochwy oraz ujścia […]

Continue Reading »

Gruźlica

Gruźlica

GRUŹLICA jest zakaźną, bakteryjną chorobą wielonarządową, najczęściej atakującą płuca, przebiegającą w większości przypadków przewlekle. Nazwa gruźlica wywodzi się od zmiany anatomopatologicznej -gruzełka gruźliczego- tuberculum – wywoływanej przez tę chorobę, która była uważana za charakterystyczną dla gruźlicy. Prątek gruźlicy jest czynnikiem wywołującym chorobę. Samo zakażenie prątkiem nie jest jednak warunkiem wystarczającym do wywołania choroby. Przedostaniu się […]

Continue Reading »

Salmonella

Salmonella

Salmonella Pod pojęciem salmonelozy rozumiemy zachorowanie wywołane przez pałeczki Salmonella tzw. zwierzęcego pochodzenia, tj. przez pałeczki Salmonella z wyłączeniem S. typhi oraz S. paratyphi A, B, C. Salmonella jest przyczynom wielu schorzeń. Wyróżniamy tu dwie grupy schorzeń: zatrucia pokarmowe, stanowiące najczęstszą postać zakażenia; zakażenia poza zatruciami pokarmowymi w postaci stanów zapalnych lub zakażenia uogólnionego. Zakażenie […]

Continue Reading »

Gronkowiec złocisty

Gronkowiec złocisty

Rodzaj Staphylococcus W obrębie rodzaju Staphylococcus wyróżnia się trzy gatunki: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis i Staphylococcus saprophyticus i jedną grupę o nie ustalonej przynależności. Podstawą podziału są właściwości chorobotwórcze, biochemiczne oraz skład ściany komórkowej i inne cechy. Gronkowce należą do najbardziej rozpowszechnionych drobnoustrojów w przyrodzie. Najczęściej występują na skórze i błonach śluzowych ludzi i zwierząt. […]

Continue Reading »